Hướng dẫn đo lường hiệu quả quảng cáo Facebook

0

Theo tham tu doanh nghiep Đây là cụm từ mà tất cả các nhà quảng cáo đều phải suy nghĩ. Ai cũng biết việc cần làm sau mỗi chiến lịch quảng cáo là phải đo lường rồi tối ưu, tuy nhiên tôi thấy nhiều người có cách đo lường chưa đúng. Trước khi vào họp tôi biên vội vài dòng về kinh nghiệm đo lường của tôi.

QuangCaoFacebook

Đích đến của chúng ta là lợi nhuận, vì thế chúng ta luôn phải ràng buộc 1 con số chi phí cho mỗi đơn hàng thành công. Với mỗi sản phẩm khác nhau con số chi phí này là khác nhau, chưa kể có những sản phẩm giống nhau hoàn toàn nhưng chi phí cũng khác nhau do yếu tố nhập-bán của từng đơn vị khác nhau. Mỗi người có một điểm chốt lời cho từng sản phẩm.

Tôi ví dụ sản phẩm A của tôi là 100k. Nghĩa là tôi làm gì thì làm, chi phí cho 1 đơn hàng của tôi không được vượt quá 100k.
Vậy chúng ta dựa vào con số nào trên trình quảng cáo để so sánh với con số 100k này. Điều này dựa vào mục tiêu của quảng cáo của chúng ta là gì.

(1) Tiếp theo, từ số liệu của bộ phận kế toán, tôi tính toán được tỷ lệ chốt đơn thành công từ các số điện thoại thu thập được. Tôi ví dụ trường hợp của tôi là 60%, nghĩa là cứ có 10 số điện thoại thì chốt được 6 đơn. Vậy tôi sẽ chấp nhận chi phí tối đa cho 1 số điện thoại là 60k.

(2) Tiếp theo, tôi bóc hết các comment và tôi lại có 1 tỷ lệ số điện thoại thu được trên tổng số các comment. Tôi lại ví dụ trường hợp của tôi là 30%, nghĩa là cứ 10 comment thì tôi thu được 3 số điện thoại. Vậy tôi sẽ chấp nhận tối đa cho 1 comment là 20k.

Như tôi đã nói ở trên, tùy vào mục tiêu của quảng cáo để có con số đo lường khác nhau. Nếu mục tiêu là click to web thì không thể đo lường dựa trên comment được. Với mục tiêu click to website chúng ta sẽ đo lường dựa trên pixcel conversion (bài tới tôi sẽ nói chi tiết về hình thức này)

Quay trở lại với con số 20k tôi tìm ra được ở trên, như vậy từ nay về sau tôi sẽ chỉ dựa vào con số 20k này để làm việc. Ở sản phẩm khác, con số này sẽ không còn là 20k nữa. Tôi thấy nhiều người thấy chi phí comment của người khác thấp thế là giật mình lo lắng. Tôi khuyên các bạn không nên so sánh, cái các bạn cần phải làm là tìm cho ra con số 20k kia.

Từ nay, quảng cáo nào của tôi vượt ngưỡng 20k/comment thì tôi cho rằng đó là không hiệu quả và tôi phải thay đổi quảng cáo và ngược lại.

Còn tiếp… (tôi đi họp đã)

Share.

About Author

Leave A Reply